Εσωτερική υπόθεση
Σε κάθε άνθρωπο βαθύ, κάποια κρυμμένη αρετη γεννά
αδιακοπα ένα ον μοναχικό......Υπάρχει κάτι το ένοχο σε κάθε ον που αποτραβιέται. Ένας
άνθρωπος που σκέφτεται, σκέφτεται πάντοτε ενάντια στον κατοικήσιμο κόσμο. Του αρνείται τη συμμετοχή του, απομακρύνει τον πλησίον στο άπειρο...
Π. Βαλερύ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου